• בטיחות אש במבנים


  בטיחות אש במבנים הינו נושא מורכב ביותר, מטרת העל של התקינה הינה להקטין את ההסתברות לפרצת שרפה במבנים, ולאחר שזו התרחשה להגדיל את הסיכוי להצלת נפש ורכוש תוך קיצור משמעותי של משך הבערה.

  על מנת לעמוד היעדים אלו נדרש לטפל בכל רבדי הסיכון וההתרחשות:

  1. מניעת פריצת אש עקב תשתיות ומערכות מותקנות.
  2. עיכוב בערה על ידי שימוש בחומרי בנייה ומבודדים מתאימים.
  3. התראה בזמן אמת לנוכחים במבנה ולכוחות ההצלה
  4. מתן טיפול מקדים לניתוק מערכות ופתרונות התזה
  5. אפשור דרכי מילוט למניעת לכודים.
  6. הנגשת המבנה לכוחות כיבוי והצלה.
  7. אספקת חומרי כיבוי, עיכוב ומים ובכמות נדרשת ביחס לגודל המבנה.

   

  מניעת פריצת אש במבנים

  על מנת למנוע פריצת אש במבנים תחילה יש להתמקד במהלך התכנון בנושאים כגון: חישובי זרמים ועומסי חשמל, תכנון נכון של פיר תשתיות מבודד, תכנון נכון של מערכת אספקת הגז.

  תכנון נכון מקטין את ההסתברות לפריצת אש כתוצאה מכשל מערכות חשמל, או מכשל במערכות אספקת הגז, התקנים מחייבים את המתכננים לקחת בחשבון את הנזקים אפשריים שיכולים להיווצר עקב קצרים ועומסי חשמל או דליפות גז נקודתיות היכולות להתרחב לאירוע משמעותי.

  מניעת פריצת אש עוסקת גם במניעת התפשטות אש במבנים עקב רשלנות דיירים ומשתמשים במבנה וזאת על ידי יצירת בידוד בין קומות ואזורים ומתן אפשרות לשליטה ואיטום אזורים לעשן ולמעבר חום.

   

  עיכוב בערה

  גם במידה ופרצה אש נקודתית הדרך למנוע את התפשטותה היא על ידי מניעת שרשת התפשטות על ידי שימוש בחורים מעכבי בערה בתשתיות המבנה.

  קיימים חומרי מעקבי בערה רבים ומגוונים בשוק, החל מציפוי קירות מבנים, טיפול בפיר תשתיות וכו'

  חומרים אלו עמידים בחום ואינם בוערים ולכן שוברים את שרשרת ההתפשטות של האש במבנה.

  שיטה נוספת לעיכוב בארה היא  איטום ובידוד אזורים ומניעת חמצן הדרוש להמשך בערה, על מנת לממש יכולת זו נדרשת בקרה אלקטרונית המפעילה מערכות כגון סגירת דלתות ופתחי אוורורן כיבוי מערכות חשמליות כגון מעליות ומיזוג אויר.


   

  התראה

  על מנת לממש את נושא זה נדרשת מערכת גילוי עשן מבוקרת, מערכות אלו מסייעות לגלות את העשן טרם הפיכת האירוע מאירוע מקומי לאירוע גדול ומורכב.

  בדרך כלל המערכת מורכבת ממספר של גלאים ומרכזת גילוי אש והתראה, ההתראה ניתנת בדרך כלל על ידי צפצוף מקומי, או התרעה במערכת כריזה אזורית.

  מגדלים ושטחי מסחר גדולים מחויבים לחבר את מערכות ההתראה לכוחות כיבוי אש בקו אינטרנטי מגובה כך שההתראה המקומית מאפשרת גם יציאת קריאה ממכנת אוטומטית לכוחות ההצלה.

  התראה נכונה מאפשרת לנוכחים לטפל באש המקומית באופן עצמי, להתריע על הצורך בפינוי המבנה וכן להזניק את כוחות ההצלה.

   

  טיפול מקדים:

  טיפול מקדים ניתן לבצע במישור האישי או התשתיתי, במישור האישי אדם המקבל התראה על פריצת אש מקומית יכול לטפל בכיבוי האש בכלים העומדים לרשותו בסביבת האש.

  אך התקינה מחייבת כי תשתיות המבנה יאפשרו טיפול מקדים באופן אוטומטי. הטיפול המקדים מבוצע באופנים הבאים:

  • הפעלה אוטומטית של מתזי מים.
  • הפעל של מטפים בארונות חשמל.
  • ניתוק חשמל וגז.
  • סגירת מעליות
  • גיבוי מיזוג אויר
  • חסימת פתחים.

  טיפול מקדים עשוי להפחית את רמת הנזק ולמנוע התפשטות האש.

   

  דרכי מילוט:

  תכנון נכון של המבנה חייב לקחת בחשבון את כמות המשתמשים במבנה את רכי המילוט שלהם מהמבנה במהלך אירוע שרפה.

  התכנון נדרש לטפל בנושאים הבאים:

  1. פתחים, רוחב וכמות
  2. פתיחה ידנית של פתחים חשמליים (כגון תריס גלילה)
  3. גרם מדרגות כפול למקרה של חסימה
  4. פתח לגג לחילוץ עליון או אווירי

  ללא תכנון  נכון של דרכי המילוט המבנה אלול להפוך למלכודת אש קטלנית ללא מוצא.

   

  הנגשת המבנה :

  במסגרת תכנון תוכנית הבטיחות של המבנה נדרש לשים דגש על הנגשה המבנה לכוחות הביטחון וההצלה.

  קימת חשיבות לנושאים הבאים:

  1. מקום חנייה מסודר לרכבי כיבוי
  2. גישה למנופים וסולמות גובה.
  3. קרבה למקורות מים וחומרי כיבוי
  4. נוחות פיזור הנוכחים והנמלטים על מחוץ למבנה

   

  אספקת חומרי כיבוי

  על מנת לאפשר לטפל נכון באירוע אש במהלך הטיפול המקדים וכן על ידי כוחות כיבוי אש נדרש לתכנן את מקורות האספקה לחומרי כיבוי ומעכבי בערה.

  נדרש לשים דגש על :

  • צנרת מים בקוטר ובלחץ מתאים
  • כמות ברזים מתאימה סביב המבנה
  • מכילי אגירה בנפח המתאים
  • חומרי כיבוי , מטפים ומעכבי בערה בכמות נדרשת

   

  חובה לזכור כי באירוע גדול אין לרכבי הכיבוי מספיק מים במכלי הרכב, והם נדרשים לאספקה סדירה של מים וחורי כיבוי במהלך כל האירוע ועד לכיבוי מוחלט של האש.