• בטיחות אש עושים סדר בתקנים

  בטיחות אש עושים סדר בתקנים

  מכון הקנים הישראלי, פועל רבות להסדרת התקנים בנושא כיבוי אש במבנים, ריבוי התקנים מחייב התמקצעות היועצים בתחום הבטיחות ובתחום בטיחות אש בפרט, אך מצד שני רמת הפרוט היתרה מאפשרת התמקדות בתקנים הנדרשים על פי סוג  המבנה וייעודו.

  להלן רשימת התקנים העדכנית לבטיחות אש במבנים:

   

  תקן

  תיאור התקן

  ת"י 755

  תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה וסיווג

  ת"י 931

  עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה:

  ת"י 1189

  שיטות לבדיקה עמידות אש של מכללי דלתות

  ת"י 1739

  בדיקות של כבלי חשמל בתנאי בערה :

  ת"י 158

  מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)

  ת"י 921

  תגובות בשרפה של חומרי בנייה:

  ת"י 932

  בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים חמים

  ת"י 1001

  בטיחות אש בבניינים:

  ת"י 1212(4)

  מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן:

  ת"י 1243

  בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי

  ת"י 1530

  בטיחות אש במעבדות

  ת"י 2931

  עמידות אש של אלמנטי בניין

  ת"י 1267

  צבעים תופחים מעכבי התפשטות-אש

  ת"י 1733

  ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה:

  ת"י 2733

  טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שאפה

  ת"י 1220

  מערכת גילוי אש:

  ת"י 66 (4)

  מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפה

  ת"י 129

  מטפים מיטלטלים

  ת"י 283(4) (5)

  מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי

  ת"י 318(4) (5)

  מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים

  ת"י 361

  מצמדי לחץ לזרנוקים לכיבוי אש

  ת"י 365 (4)

  זרנוקים ומכללי זרנוקים אטומים וניתנים להשטחה למטרות כיבוי אש

  ת"י 448

  הידרנט לכיבוי אש

  ת"י 449

  מצמדים מתוברגים לציוד כיבוי אש

  ת"י 463 (4) (5)

  מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרד

  ת"י 570

  מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף

  ת"י 987(4)

  מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר

  ת"י 1012

  דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים

  ת"י 1022

  אבקה לכיבוי אש

  ת"י 1153 (4)

  מכשיר ארוסול לכיבוי אש שלא למילוי חוזר

  ת"י 1205.1

  התקנת מתקני תברואה ובדיקתם -מערכות שרברבות: מערכת הספקת מים קרים וחמים

  ת"י 1300

  מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות

  ת"י 1596

  מערכות מתזים : התקנה

  ת"י 1928

  מערכות לכיבוי אש במים : בקרה  בדיקה ותחזוקה

  ת"י 2217

  מטפים אוטומטיים קבועים לכיבוי אש לדליקות ממין ב (נוזלים וגזים)

  ת"י 5210

  מערכות לכיבוי-אש בארוסול

  ת"י 5356 חלק 1

   מערכת כיבי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים

  ת"י 5356 חלק 2

   מערכת כיבי אש: כיבוי אש בכימיקלים נוזליים

  ת"י 5462

  חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש

  מפמ"כ 308

  גלגילון לכיבוי אש

  מפמ"כ 348 חלק 1

  תרכיז נוזלי ליצירת קצף לכיבוי אש: תרכיז סינתטי על בסיס חומרים פעילי שטח