• מערכות בקרה מתקדמות לבטיחות אש

  ההתקדמות הטכנולוגית היום מאפשרת התקנת מערכות לאיתור וגילוי אש חכמות. עיקר פריצת הדרך הינה בתחום הבקרה המאפשרות לנהל את אירוע השרפה ולבצע פעולות באופן אוטומטי ללא צורך במגע אדם בתהליך.

   

  המערכות המתוחכמות מורכבות מרכיבי סנסור גילוי אש ועשן המועלים על פי אזורים ומבקר מתוכנת שמהווה את המחשב המרכזי ששולט ומנהל את האירוע ואת המערכות הנלוות.

  יחידת המחשוב המרכזית ניזונה מציוד הגילוי המותקן במבנה שמהווים סנסורים לקריאת מצב האש במבנה ומצד שני מפקחתיחידת המחשוב על מערכות המאפשרות לנהל את האירוע משלב הדו"ח ועד לשלב הכיבוי דרך הפעלת מערכות כבוי כמענה ראשוני.

  ניתן לחלק את תפקידם של מערכות הבקרה לניהול אירועי אש על פי המפורט:

  ·         איתור וגילוי אש ועשן.

  ·         מתן התראה מקומית.

  ·         מתן הנחיות והכוונה לכיוון פינויה.

  ·         פתיחת דלתות ופתחים לפינוי מבנה.

  ·         הזנקת כוחות כיבוי אש.

  ·         הפעלת מערכות למניעת התפשטות.

  ·         הפעלת מערכות להפחתת תנאי התלקחות.

  ·         הפעלת מערכות כיבוי.

   

  איתור וגילוי אש ועשן:

  מרכיב זה הינו בדרך כלל כולל גלאים מסוגים שונים בהתאם לחלל המבוקר, סוג המבנה והציוד.

   

  מתן  התראה מקומית:

  יכולת זו מבוססת בדרך כלל על מערכת כריזה, נורות אזהרה וצופרים. מערכות כריזה יכולות להיות ממוקדות להפעלת שידור הודעות מילוליות מוקלטות לסוגים שונים של אירועים ואף הודעות שונות לאזורים שונים במבנה.

   

  מתן הנחיות והכוונה לפינוי:

  מרכיב זה מיועד למנוע בלבול בזירת האירוע ולאפשר יצירת סדר על ידי מתן הנחיות לגורם האנושי על דרכי גישה ומילוט מאזור האירוע.

  בדרך כלל, הנחיות אלו מסונכרנות עם מערכת פתיחת דלתות גישה אוטומטיות על מנת ליצור מסדרות פינוי רצוף ומוגן מאש עד להשלמת המילוט.

  ההכוונה יכולה להופיע במספר צורות כמו שלטי הכוונה מוארים, חצים מוארים, והודעות ממוקדות במערכת הכריזה.

   

   

  פתיחת דלתות גישה למילוט:

  בדרך כלל דלתות חיצוניות למבנה נעולות וסגורות, על מנת לאפשר פינוי מהיר לא חשש המערכת שמתכננת את נתיב המילוט פותחת את הדלתות בהתאמה לנתיב.

  המערכת מבצעת שליטה וסגירה של דלתות בנתיב במקרה של התפרצות אש באזור המילוטעל מנת לשמור על נתיב מילוט פנוי ללא אש.

   

  הזנקת כוחות כיבוי אש:

  הבקר המרכזי מבצע מספר רב של החלטות בהתאם לאלגוריתם מוגדר. במקרה של החלטה להזנקת כוחות כיבוי המערכת מבצעת תקשורת ישירה באמצאות קווי אינטרנט ומדווחת על אירוע, על עוצמתו וכן על דרכי המילוט שנפתחו במבנה.

  במסגרת האירוע מדווחת המערכת על שינויים בהתפשטות האש במבנה.

   

  הפעלת מערכות למניעת התפשטות:

  מערכות מניעת התפשטות כוללת יכולות לסגירת דלתות לאיטום ומניעת מעבר אש מאזור לאזור, כמו כן מערכות אלו כוללת יכולות להפסקת מערכות מיזוג אוויר והפעלת מערכות לשאיבת עשן ודילול חמצן באזור הבערה.

   

  הפעלת מערכות כיבוי:

  המחשב המרכזי מבצע מספר רב של פעולות והחלטות בהתאם לתנאי התפתחות האש, מפעיל המחשב המרכזי מערכות נלוות המסייעות בפעולות הכיבוי.

  מערכות אלו כוללות מערכות התזה, מערכות כיבוי קצף והפעלת מטפים באופן שונים בהתאם לסוג השריפה ואיזור הכיבוי.