• עורך מבדקים במוסדות חינוך

  ארואסטי יצחק הוסמך כעורך מבדקים במוסדות חינוך בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

  במסגרת תהליך רישוי מוסדות החינוך קיים צורך בעריכת מבדק בטיחות תקופתי על מנת להבטיח את עמידת מוסד החינוך בדרישות הבטיחות המחמירות של משרד החינוך.

  לפני פתיחת שנת הלימודים וכן במהלך השנה מוסדות החינוך נדרשים להוות מקום בטוח לשהיית הילדים.  

  בדרך כלל, הרשות המקומית היא אחראית לכך שהמוסד  ומתקניו ייבנו ויתוחזקו בהתאם למפרטי הבטיחות שפורסמו ע"י משרד החינוך.

  במקרה של גן ילדים פרטי בעלי הגןמחויבים לבצע בדיקות בטיחות תקופתיות וכמובן לתקן את הדורש תיקון באופן מיידי.

  חברת ארואסטי מולר מבצעת מבדקים במוסדות חינוך כמו גם סקרי בטיחות עבור רשויות מקומיות,בעלי גנים פרטיים ועבור ועדיי הורים המעוניינים לבצע בחינה ובקרה נוספת על רמת הבטיחות בגני הילדים.

  הסקר הבטיחותי שאנו מבצעים כולל את המרכיבים הבאים:

   

  • בדיקת בטיחות תשתיות מבנה וסככות צל.
  • בדיקת בטיחות דרכי גישה וחניות.
  • בדיקת תקינות שער כניסה לחצר ולמבנה.
  • תקינות גידור ותיחום הגן.
  • בטיחות ציוד חשמל ומפסקי פחת.
  • בדיקת בטיחות ציוד פנים והתאמתם לתקני הבטיחות.
  • בדיקת בטיחות למתקני החצר.
  • בדיקת בטיחות לחומרים מסוכנים אחסון ונעילה.

   

  כלל מבדקי הבטיחות למוסדות חינוך וגני ילדים המבוצעים על ידנו הינם בהתאם לדרישות ולתקנות המפורסמות בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך.