• בטיחות אש עושים סדר בתקנים

  מכון הקנים הישראלי, פועל רבות להסדרת התקנים בנושא כיבוי אש במבנים, ריבוי התקנים מחייב התמקצעות היועצים בתחום הבטיחות ובתחום בטיחות אש בפרט, אך מצד שני רמת הפרוט היתרה מאפשרת התמקדות בתקנים הנדרשים על פי סוג המבנה וייעודו.

  עוד קרא
 • בטיחות אש במבנים

  בטיחות אש במבנים הינו נושא מורכב ביותר, מטרת העל של התקינה הינה להקטין את ההסתברות לפרצת שרפה במבנים, ולאחר שזו התרחשה להגדיל את הסיכוי להצלת נפש ורכוש תוך קיצור משמעותי של משך הבערה.

  עוד קרא
 • מערכות בקרה מתקדמות לבטיחות אש

  ההתקדמות הטכנולוגית היום מאפשרת התקנת מערכות לאיתור וגילוי אש חכמות. עיקר פריצת הדרך הינה בתחום הבקרה המאפשרות לנהל את אירוע השרפה ולבצע פעולות באופן אוטומטי ללא צורך במגע אדם בתהליך.

  עוד קרא